Opryski zboża

Opryskiwanie to działalność rolnicza. Odbywa się to na ogół na polach zbożowych.

Opryskiwanie można wykonać za pomocą powietrza, wody lub pojazdów naziemnych. Opryskiwanie można również wykonywać za pomocą sprzętu, który porusza się po ziemi i spryskuje go w miarę upływu czasu.

Tereny uprawne są opryskiwane z dwóch powodów: jednym jest zwalczanie chwastów, a drugim zwalczanie szkodników. Najpopularniejszym rodzajem pestycydów stosowanych w oprysku zbóż są herbicydy i insektycydy. Herbicydy są stosowane do zabijania roślin chwastów, podczas gdy insektycydy są stosowane, aby powstrzymać owady przed zniszczeniem upraw przed czasem zbioru lub w okresach przechowywania, kiedy może nie być dostępnych mechanicznych metod zbioru, takich jak suszenie lub zamrażanie roślin przez długi czas