Nawadnianie gruntów rolnych

Nawadnianie gruntów rolnych jest jednym z istotnych aspektów produkcji rolnej. Jeśli uprawom nie zostanie podana odpowiednia ilość wody lub jeśli system nawadniający ulegnie awarii, rośliny umrą, a zwierzęta gospodarskie staną się niedożywione. Nawadnianie było praktykowane od czasów starożytnych, ale dopiero w czasach nowożytnych stało się ważną częścią rolnictwa.

Substancje odżywcze gleby i roślin są z czasem wypłukiwane z pól uprawnych przez opady deszczu. Tak więc potrzebne jest nawadnianie, aby uzupełnić tę utraconą wodę, aby cykl wzrostu i produkcji roślin trwał nieprzerwanie.