Suplementacja roślin

Gardener hands picking and planting vegetable plant in the garden

Rośliny to żywe organizmy, które wymagają dużo opieki, aby rosnąć i dobrze się rozwijać. Do wzrostu potrzebują wody, światła i składników odżywczych. Najczęstszą formą nawożenia jest dodawanie do gleby materiałów organicznych, takich jak obornik lub kompost. Suplementy są również stosowane w celu zwiększenia zawartości składników odżywczych w glebie w celu promowania wzrostu roślin. Rolnictwo to […]