Opryski zboża

Opryskiwanie to działalność rolnicza. Odbywa się to na ogół na polach zbożowych. Opryskiwanie można wykonać za pomocą powietrza, wody lub pojazdów naziemnych. Opryskiwanie można również wykonywać za pomocą sprzętu, który porusza się po ziemi i spryskuje go w miarę upływu czasu. Tereny uprawne są opryskiwane z dwóch powodów: jednym jest zwalczanie chwastów, a drugim zwalczanie […]